ຫ້ອງຂ່າວ

ຂ່າວສານອັບເດດລ່າສຸດ

The Lao Bankers Association (LBA) has announced that it will host the prestigious 23rd ASEAN Banking Conference and…

read more

DESCRIPTION:   Mobile money and its various functions will continue to play a vital role in financial inclusion globally…

read more

     ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ( LBA ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນ ສາກົນ ( IFC ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ…

read more

       ວຽງຈັນ, 21 ພຶດສະພາ 2018 – ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ, ສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນອາຊຽນ (AFIN) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ,…

read more

ວຽງຈັນ, 23 ພຶດສະພາ 2019 –ສະມາຄົມທະນາຄານລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (CRDF GLOBAL) ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ…

read more

49th ASEAN BANKING COUNCIL MEETING SUCCESSFULLY HELD IN PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA The 49th ASEAN Banking Council…

read more

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ເປັນປີທີ 3…

read more

ສະມາຊິກສາມັນ

ສະມາຊິກສາມັນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ