ຫ້ອງຂ່າວ

ຂ່າວສານອັບເດດລ່າສຸດ

     ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ( LBA ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນ ສາກົນ ( IFC ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ…

read more

       ວຽງຈັນ, 21 ພຶດສະພາ 2018 – ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ, ສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນອາຊຽນ (AFIN) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ,…

read more

ວຽງຈັນ, 23 ພຶດສະພາ 2019 –ສະມາຄົມທະນາຄານລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (CRDF GLOBAL) ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ…

read more

49th ASEAN BANKING COUNCIL MEETING SUCCESSFULLY HELD IN PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA The 49th ASEAN Banking Council…

read more

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ເປັນປີທີ 3…

read more

The 48thASEAN Banking Council Meeting was successfully held on 7-8 November 2018 at EmpireHotel & Country Club, BandarSeri…

read more

     ສືບຕໍ່ຈາກປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບໃນທິດທາງທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 -08 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2018 ໂດຍສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກ CLMVT Bankers’ Leadership…

read more

ສະມາຊິກສາມັນ

ສະມາຊິກສາມັນຂອງສະມາຄົມທະນາຄານລາວ