ວຽງຈັນ, 21 ພຶດສະພາ 2018 – ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ, ສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນອາຊຽນ (AFIN) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ຄະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ, ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຮ່ວມກັບ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ທ່ານ ນາງ Ong-Ang Ai Boon , ທ່ານ Paul Gwee ເລຂາທິການສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ,ໂດຍການໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະທານກິຕິມະສັກ, ທ່ານ Takeshi Hikihara ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ   ໃນນາມຕ່າງໜ້າແກ່ລັດຖະບານຍິປຸ່ນ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ການສ້າງເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳດ້ານການເງິນອາຊຽນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການບໍລິການການເງິນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ພົມກອງ  ຕ່າງໜ້າຈາກ ອົງການການເງິນສາກົນ ປະຈຳລາວ ໃນນາມຕາງໜ້າ ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການ.                ເປົ້າໝາຍຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຕົວຢ່າງໃນການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ເຊັ່ນ ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເງິນສຳລັບ ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ, ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດນະວັດຕະກຳທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍໃນການຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ທັກໂນໂລຊີ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຊ່ຽງ ທີ່ຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດການບໍລິການ, ລວມທັງການພັດທະນາລະບົບຊຳລະ ແລະ ການສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມເພື່ອການເຮັດທຸລະກຳທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນຫາຄວາມປອດໄພທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ. ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນຂອງອາຊຽນ (ASEAN Financial Innovation Network ຫຼື AFIN) ແລະ ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງບັນດາທະນາຄານ ເຊິ່ງວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັບກອງປະຊຸມສຳມະນາ ໄດ້ມີການຈັດງານວາງສະແດງ ຜົນການຄົ້ນຄວ້ານະວັດຕະກຳທາງການເງິນ ຈາກບັນດາບໍລິສັດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກແຂກທີ່ມາຮ່ວມງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

         ກອງປະຊຸມສຳມະນາມີຜູ້ຕ່າງໜ້າເກືອບ 150 ທ່ານ ຈາກບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ, ສະມາຄົມທຸລະກິດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສາກົນຕ່າງໆ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການ ການເງິນສາກົນ (IFC) ແລະ ອົງການ UNCDF ປະຈຳ ສປປ ລາວ.