ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 09 -11 ແລະ ວັນທີ 20 – 23 ເດືອນ ພະຈິກ 2017, ທີ່ ບາງກອກ, ປະເທດ ໄທ ສະມາຄົມ​ທະນາຄານ​ໄທ​ຮ່ວມ​ກັບ​ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ​ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄ​ລທຳ​ມະ​ສາດ​ແຫ່ງ​ປະ​ເທດ​ໄທ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT-Bankers’ Leadership Program ເພື່ອສົ່ງເສີມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງໃນພາກການເງິນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່ ( ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ) ທີ່ມີບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້ນະໂຍບາຍທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນລະບົບເສດຖະກິດການເງິນຢ່າງເລິກເຊິງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ການວາງແຜນພັດທະນາລະບົບການເງິນໃນປະເທດຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຕີບໂຕຢ່າງໝັ້ນຄົງ, ລວມເຖິງໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້…

read more