ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ເປັນປີທີ 3 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນກອງແນວຄິດ “ ການເຊື່ອມໂຍງຂະແໜງການເງິນໃນຍຸກ ຂອງດິຈິຕອລ – Financial Connectivity in the Digital World ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະ ດັບສູງດ້ານຂະໜງການເງິນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ…

read more