ໃນວັນທີ 22 ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ( LBA ) ຮ່ວມກັບ ອົງການການເງິນ ສາກົນ ( IFC ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບ “ ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ” ເຊິ່ງ ຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ແລະ ທ່ານ Kuno Kazuhiro ເອກອັກຄະລັດສະຖູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 48 ທ່ານ.    …

read more

          ວຽງຈັນ, 14 ມີນາ 2019 – ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ດີລອຍ (Deloitte) ປະເທດມາເລເຊຍ ຮ່ວມກັບ ສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້:  ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດກົດລະບຽບ ຂອງແໜງການທະນາຄານ ໃນ ສປປ ລາວ  ແລະ ການສຳມະນາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຫລັກການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດຕາມາດຕະຖານບາເຊວ (Basel) & ມາດຕະຖານສາກົນທາງການລາຍງານດ້ານການເງິນ (IFRS9).  ເພື່ອເປັນ ການ ຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງທະນາຄານ ທຸລະ ກິດຕາມ ມາດຕະຖານ ບາເຊວ ໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນ ປີ 2025….

read more

       ວຽງຈັນ, 21 ພຶດສະພາ 2018 – ສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ, ສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມທະນາຄານ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້ ເຄື່ອຂ່າຍນະວັດຕະກຳທາງການເງິນອາຊຽນ (AFIN) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳທາງການເງິນ, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ຄະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ, ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ຮ່ວມກັບ ປະທານສະມາຄົມທະນາຄານສິງກະໂປ ທ່ານ ນາງ Ong-Ang Ai Boon , ທ່ານ Paul Gwee ເລຂາທິການສະມາຄົມທະນາຄານອາຊຽນ,ໂດຍການໄດ້ຮັບກຽດ ຈາກ ທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ…

read more

ວຽງຈັນ, 23 ພຶດສະພາ 2019 –ສະມາຄົມທະນາຄານລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (CRDF GLOBAL) ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການເງິນ (Kharon). ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ເປັນເຈົ້າການໃນການກະກຽມ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ CRDFGLOBAL ແລະ  Kharon ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຈາກ 17 ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ…

read more

     ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-10 ຕຸລາ 2019 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2019 ເປັນປີທີ 3 ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ເຊິ່ງໃນປີ 2019 ນີ້ ແມ່ນຈັດຂຶ້ນໃນກອງແນວຄິດ “ ການເຊື່ອມໂຍງຂະແໜງການເງິນໃນຍຸກ ຂອງດິຈິຕອລ – Financial Connectivity in the Digital World ” ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນເພື່ອເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະ ດັບສູງດ້ານຂະໜງການເງິນຂອງກຸ່ມປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ…

read more

     ສືບຕໍ່ຈາກປີ 2017 ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບໃນທິດທາງທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04 -08 ເດືອນ ຕຸລາ ປີ 2018 ໂດຍສະມາຄົມທະນາຄານໄທຮ່ວມກັບທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກ CLMVT Bankers’ Leadership Program 2018 ທີ່ ບາງກອກ ປະເທດໄທ, ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ບໍລິ ຫານຂອງບັນດາປະເທດ CLMVT ໄດ້ແກ່: ກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ, ໄດ້ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນະວັດຕະກໍາທີ່ກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນພາກການເງິນຮ່ວມກັນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືທາງ ການເງິນໃນພາກພື້ນ. Source1: https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/722620968087333/ Source 2:…

read more