ວຽງຈັນ, 23 ພຶດສະພາ 2019 –ສະມາຄົມທະນາຄານລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນ ໃນ ສປປ ລາວ, ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ,ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ອົງການ ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານວິຊາການ (CRDF GLOBAL) ແລະ ໜ່ວຍງານວິຊາການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບ ຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມສ່ຽງ ດ້ານການເງິນ (Kharon).

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ເປັນເຈົ້າການໃນການກະກຽມ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ CRDFGLOBAL ແລະ  Kharon ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ຈາກ 17 ທະນາຄານທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ສໍານັກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ. ການປະຊຸມແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນ ໜື່ງວັນ ໂດຍຜູ້ບັນຍາຍຈາກສາກົນແມ່ນຈະໄດ້ນໍາສະເໜີພາກປະຕິບັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໃນຂົງເຂດການບໍລິການຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດສາມາດໄດ້ຮຽນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການຄ້ວມກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເທື່ອທໍາອິດ ທີ່ ທາງ ສະມາຄົມທະນາຄານລາວ ເປັນເຈົ້າ ການໃນການກະກຽມ ແລະ ປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເຊັ່ນ CRDFGLOBAL ແລະ  Kharon ຈັດ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ໃນຂົງເຂດການບໍລິການຂອງ ທະນາຄານທຸລະກິດ, ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັບຮູ້ເຖິງກໍ່ລະນີ ການຄວາມ ບາດຂອງ ສາກົນ ທີ່ອາດເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການບໍລິການທະນາຄານ.ບາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຮູບແບບການຄ້າ-ການຂົນສົ່ງທີ່ອາດຈະເປັນການເຊື່ອມໃນການຟອກເງິນ.ການຝຶກອົບຮົມຈະມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານຄວາມປອດໄພທະນາຄານຈາກບັນດາ 17 ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການບໍລິການຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນ ສປປ ລາວ ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊື້ອໝັ້ນແກ່ລູກຄ້າຂອງທະນາຄານທີ່ເປັນນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນໃນ​ປີ 2001 ແລະ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາ​ຄານ​ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ປີ2004, ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີບັນ​ດາ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ ໃຫ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ແກ່​ການ​​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍ​ະ, ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວ ຍັງ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ, ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ການ​ບໍ​ລິ​ການການ​ເງິນ ແລະ​ການ​​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີມາ​ຮັບ​ໃຊ້​ແກ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ການ​ເງິນສະ​ໜອງ​ແກ່ ການ​ຄ້າ ແລະ​ການ​ລົງ​ທືນ ກໍ່​ຄື​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ອາ​ຊຽນ.